NUMBER THREE / FALL 1999 - SPRING 2000

 

Música-Poesía Visual: Del Siglo XI a John Cage.

Pere Anguera, "Sonet concert" 1978
Joan Brossa, "Sense títol" 1982
Joan Burguet, "Concert a l'aire lluire" 1982
J.M Calleja, "Ones" 1981
J. M. Calleja, "Paisatge íntim"
Xavier Canals, "No puc recordar la teva veu" 1981
Jordi Cerdà, "El violí d'Ingres I sillons musicals" 1982
Gabriel Guasch, "Norma" 1982
Josep M.a Mestres Quadreny, " Variacions sobre un tema de Haydn" 1980
Francesc Orenes, "Música als 4 vents" 1982
Santi Pau, "Cançó" 1972
PereJaume, "Poema objecte" 1979
Albert Ràfols Casamada, "Sense títol" 1982
Martí Roselló, "La línea del so" 1982
Andreu Terrades, "De revet-la" 1977
Gustavo Vega, "Ultimo poema de amor" 1980
Gustavo Vega, "Poema sobre partitura" 1982
Guillem Viladot, "Poster-poema" 1968

GO TO THE TOP OF THIS PAGE

GO TO PREVIOUS