NUMBER TWO / SPRING 1999

 

EL COLLAGE COM EXPERIÈNCIA MULTISENSORIAL

Daniel Giralt-Miracle (1993)

La cultura occidental de l'era neotècnica ha posat tot el seu èmfasi en la comunicació audio-visual, per la qual cosa la vista i l'oïda han esdevingut els sentis privilegiats i, en canvi, s'ha minimitzat l'olfacte, el tacte i el gust. Els especialistes en la psicologia de la percepció parlen dels suprasentits i dels subsentits, establint una clara discriminació entre aquells que son més exercitats, per raons utilitàries, i aquells que són infravalorats.
La pintura, el collage, l'assemblage i la poesia visual de Carme Riera són més fidels a l'esperit, l'atmosfera i les sensacions provinents dels subsentits que aquelles experiències que resulten de la percepció o la plasmació de la realitat vista amb ulls. Treballa amb els ressorts de la memòria, de l'evocació, del subconscient, potser perquè en el fons és més a prop de la manera oriental d'aproximar-se al món, pausada, reflexiva i evocadora, que del pragmatisme occidental que mira, frueix i oblida.

Aquesta sèrie de collages, pintats dibuixats i construïts que ara ens presenta són un magnífic exemple per a copsar la seva "Weltanschaauung". Els títols, els materials, tot el repertori d'ingredients que utilitza en aquestes obres procedeixen d'uns records i d'unes sensacions profunds, d'una aprehensió que implica cinc sentits i que en destil·la una particular evocació, la més pròxima als intangibles.

Proust, Machado, Baudelaire, Rodoreda, Vallejo, Rilke, Maragall, cal·ligrafies, notes musicals, retalls de diari, pàgines de llibres, imatges de catàlegs, fotografies dels avantpassats, papers de tota mena i textura, llum, transparències, opacitat......s'agombolen en una precipitació de components diverses i polícromes que articula mitjançant els trets de llapis i les pinzellades de color.

Cal aproximar-se a les recerques plàstiques de Carme Riera amb el mateix mètode que ella conrea. Les coses per elles mateixes no són res, és l'articulació plàstica i sintàctica el que les integra en un tot.

CLICK HERE TO GO TO THE TOP OF THIS PAGE

CLICK HERE TO GO TO THIS SECTION'S INDEX